Od 25.5. jsme opět plně v provozu

Vážení členové,

pro zajištění bezpečnosti Vaší, Vašich dětí i všech našich lektorů, Vás prosíme o dodržování následujících pravidel:

1. V rámci naší činnosti se vyskytujeme v prostorech, kde dochází k větší kumulaci osob na některých místech. Prosíme o ohleduplnost a pokud je to možné dodržujte odstupy 2 metry od ostatních osob vyskytujících se v prostorách, kde probíhají Vaše skupinové lekce. Chráníte tak sebe i své okolí.

2. Přestože je již možné cvičit bez roušky, používejte roušku nebo jinou ochrannou pomůcku ve všech vnitřních prostorách jako jsou chodby, záchody apod. Roušku je možné odložit až při začátku skupinové lekce.

3. Při vstupu do budovy, v niž probíhá Vaše skupinová lekce, použijte dezinfekční prostředek na ruce.

4.  Pokud je to možné a vyžaduje to charakter lekce, kterou navštěvujete, noste si vlastní podložku či deku na cvičení. V případě využití zapůjčené cvičební pomůcky (ať už se jedná o podložku, bloček či jiné) po docvičení použijte dezinfekční prostředek na její očištění - v případě dek je nutné vložit je do igelitových pytlů a řádně uzavřít. Dezinfekční prostředky i igelitové pytle pro Vás máme k dispozici.

5. Po ukončení lekce, předtím než opětovně vstoupíte do jiných částí budovy, si opět vydezinfikujte ruce.

6. Při použití prostor toalet dodržujte bezpečnou vzdálenost, počkejte až budou příslušné prostory volné tak, aby nedocházelo k současné přítomnosti více osob na jedno místě ve vzdálenosti menší než 2 metry. Dodržujte správný postup při mytí rukou a následnou dezinfekci.

7. Pokud pociťujete jakékoliv příznaky respiračního či jiného infekčního onemocnění, prosíme, odložte návštěvu lekce na doby, kdy budete zdraví.

7a. Do dětských skupinových lekcí je každý účastník povinen před první návštěvou donést čestné prohlášení o bezinfekčnosti (rozeslány členům emailem). Čestné prohlášení je platné až do doby, kdy účastník z důvodu uvedených v bodu 7. lekci vynechá, následně je nutné opětovně donést čestné prohlášení.

Věříme, že přísná hygienická opatření společně zvládneme a vy se u nás budete cítit bezpečně. Tréninkové prostory pro Vás řádně větráme a dezinfikujeme.

V případě jakýchkoli otázek mě kontaktujte. Jsem Vám plně k dispozici.

Jitka Žaloudková