Přihláška

Každý tanečník je povinen podat písemnou Přihlášku řádného člena do TS DEMO, z. s. Přihláška se podává pouze jednou při zahájení docházky do TS DEMO, z. s., členství vzniká nejen podáním přihlášky, ale i úhradou členských příspěvků (neboli kurzovného, viz ceník). Členství zaniká neuhrazením členského příspěvku ve stanoveném termínu (viz vnitřní řád).

Přihláška ke stažení zde:prihlaska_radneho_clena.pdf

Vnitřní řád TS DEMO k nahlédnutí zde: vnitrni_rad_ts_demo,_z._s._schvaleny_dne_14.7.2017.pdf

GDPR dokument k nahlédnutí/stažení zde: gdpr-souhlas.pdf

U kurzů pro dospělé neplatí výše uvedené povinnosti.

Ceník

Přihlášení